Home

Wie zijn wij

ICT Solutions

Kwaliteit Solutions

Admin Solutions

Hardware & Software

Support

Partners & Referenties

Contact

Wat kunnen wij voor u, de Extramurale Fysiotherapiepraktijk, betekenen?

 

R2 Solutions biedt ondersteuning bij de praktische invulling van de HKZ implementatie.

Waar HKZ consultants stoppen met adviseren gaan wij verder.

 

R2 Solutions helpt:

® door een gestructureerde werkwijze (tijdsplanning) te creŽren en te bewaken

® door werk uit handen te nemen

® door vooruit te denken

® door een onafhankelijke adviespartner te zijn

® door na de implementatie betrokken te blijven en continuÔteit te waarborgen

 

Waarmee helpt R2 Solutions praktisch gezien:

® bij het in kaart brengen, vastleggen en verbeteren van processen d.m.v. stroomschemaís

® bij het indekken van bedreigingen

® bij het in kaart brengen van risicoís, deze vervolgens te voorkomen / beperken

® om een correcte en eenduidige verslaglegging te creŽren

® het aantal administratieve handelingen te beperken

® om een efficiŽnte en effectieve werkwijze te creŽren

® een standaardisering van de werkwijze en formulierengebruik

® eventueel ondersteuning bij overige administratieve en/of PC zaken

 

Tevens kunnen wij u volledige ondersteuning bieden op het gebied van de ICT.

Deze informatie vind u onder het kopje ICT Solutions.

 

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van Kwaliteit Solutions contact met ons op.

Tekstvak:

Total Solutions Partner van vandaag en voor de toekomst!

R2 Solutions

© R2 Solutions 2009

Adres: Maretzstraat 3 - 6171 TN - Stein††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† Tel: +31 46 433 8132†††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† Email: info@r2solutions.nl

Kwaliteit Solutions